Αυτόματη αναπαραγωγή Video του YouTube με την είσοδο στο Blog

Εάν θέλετε να γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή ενός Video του YouTube με την είσοδο κάποιου στο Blog σας δεν έχετε παρά να προσθέστε το &autoplay=1 στο τελος κάθε url που βρίσκεται στον embeded code που αναφέρεται στο video σας.