Αυτόματο READ MORE

Εάν θέλετε να κόβονται οι αναρτήσεις σας αυτόματα δεν έχετε παρά να κάνετε τα παρακάτω:

Πηγαίνετε Πίνακας Ελέγχου--Σχεδίαση--Επεξεργασία HTML--Επέκταση προτύπων γραφικών στοιχείων" (Πατήστε Cntr F για να ανοίξει το ευρετήριο του κώδικα) και γράψτε </head>. Ακριβώς επάνω από το </head> αντιγράψτε  και επικολλήστε  τον παρακάτω κώδικα. 
 
<script type='text/javascript'>var thumbnail_mode = "no-float" ;
summary_noimg = 430;
summary_img = 340;
img_thumb_height = 100;
img_thumb_width = 120;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
strx = s.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}

function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
summ = summary_img;
}

var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>

Εδώ όπως θα δείτε, μπορούμε (και πρέπει ίσως ) να χρησιμοποιήσουμε 'μεταβλητές' παραμέτρους στον παραπάνω κώδικα. Εδώ σας εξηγώ ποιές και τι κάνει η κάθε μία:

var thumbnail_mode = "float" ; — Με αυτήν την μεταβλητή, αποφασίζετε εάν το εικονίδιο που θα εμφανίζεται στην ανάρτησή σας, θα κάνει "float" αριστερά (float), ή θα εμφανίζεται απλά 'άτακτα΄ στην ανάρτηση (οπότε αλάξτε το και κάντε το: no-float).
summary_noimg = 250; — Προσδιορίζει πόσοι χαρακτήρες θα εμφανίζονται σε μια ανάρτηση, η οποία δεν έχει εικόνα (no images/thumbnail) Στην περίπτωσή μας, είναι 250.
summary_img = 250; — Προσδιορίζει πόσοι χαρακτήρες θα εμφανίζονται σε μια ανάρτηση, η οποία έχει εικόνα (with images/thumbnail) Στην περίπτωσή μας, είναι 250 και πάλι.
img_thumb_height = 120; — Εικονίδια (Thumbnails) Ύψος (height) σε pixels.
img_thumb_width = 120; — Εικονίδια (Thumbnails) Πλάτος (with) σε pixels.

Ακόμα δε τελειώσαμε.
Βρείτε τον παρακάτω κωδικό:

<data:post.body/>


Αντικαταστήστε τον παραπάνω κωδικό με τον κάτω:

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<div expr:id='"summary-" + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb("summary-<data:post.id/>");</script>
<a class='readmore' expr:href='data:post.url'>Read more »</a>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><data:post.body/></b:if>

Το "Read more »" μπορείτε να το αλλάξετε με κείμενο της αρεσκείας σας.


Βρείτε τώρα το </b:skin> και πριν από αυτό επικολλήστε το παρακάτω:

a.readmore {
/* CSS properties go here */
}

Αποθηκεύστε το πρότυπο σας και είστε έτοιμοι!

Πηγές: Κωδικοί και μέρος της ανάρτησης από http://nikos63.blogspot.com/