Εάν θέλετε να εμφανίσετε δύο ή περισσότερες εικόνες στην σειρά κάντε τα παρακάτω: Ανεβάστε σε ένα upload site τις εικόνες που θέλετε να εμφανίσετε και ακολούθως γράψτε τον παρακάτω κώδικα εκεί που θέλετε να εμφανιστούν οι εικόνες σας.

<table>
<tr>
<td><img src="http://i1126.photobucket.com/albums/l605/yiannistsa100/yiannisPROFILE.jpg" width="180" /></td>
<td><img src="http://i1126.photobucket.com/albums/l605/yiannistsa100/yiannisPROFILE.jpg" width="180" /></td>
</tr>
</table>


Αντικαταστείστε τα κίτρινα γράμματα με τα direct links των εικόνων σας από το upload site.

Το δικό μου παράδειγμα δίνει το παρακάτω αποτέλεσμα: