Ταχύτερος Firefox

Προτού ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι αλλαγές που θα κάνουμε επηρεάζουν τον τρόπο που κάνει caching ο Firefox, οι οποίες θα βελτιώσουν δραματικά τον τρόπο που φορτώνει τις σελίδες καθώς επίσης και θα μειώσουν αρκετά τους πόρους (resources) που χρησιμοποιεί ενόσω είναι ελαχιστοποιημένος. Οι αλλαγές απαιτούν τροποποίηση του configuration file του Firefox, οπότε εσείς που δεν έχετε προηγούμενη εμπειρία από τέτοιες τροποποιήσεις μην φοβηθείτε, χωρίς άγχος, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα και είμαι σίγουρος ότι θα αποζημιωθείτε για το "ρίσκο" σας. Πάμε λοιπόν...

Βήμα 1ο: Μειώστε το μέγεθος της απαιτούμενης RAM που χρησιμοποιεί o Firefox για caching
 1. Γράψτε “about:config” (χωρίς τα ”) στο address bar στον Firefox και πατήστε Enter.

 2. Επιβεβαιώστε τις προθέσεις σας στην προειδοποιητική σελίδα που θα εμφανιστεί.

 3. Γράψτε στο πεδίο Filter τη μεταβλητή “browser.sessionhistory.max_total_viewers” και αναζητείστε τη.

 4. Κάντε double click στη μεταβλητή και τροποποιήστε την τιμή της σε “0“ (μηδέν)


Βήμα 2ο: Αυξήστε την ταχύτητα με την οποία φορτώνει τις σελίδες ο Firefox
(Εκ προοιμίου ο browser κάνει μία "κλήση" για μια σελίδα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ενεργοποιώντας το pipelining θα κάνει πολλαπλές "κλήσεις" το οποίο αυξάνει την ταχύτητα με την οποία φορτώνει την σελίδα)

 1. Όπως και πριν γράψτε "about:config" (χωρίς τα ") στο address bar στον Firefox και πατήστε Enter.

 2. Τροποποιήστε τις παρακάτω μεταβλητές κάνοντας πρώτα αναζήτηση βάσει ονόματος και μετά διπλό κλικ και αλλαγή στην τιμή (όπως ακριβώς στο 1ο Βήμα από πάνω):
  • Τροποποιήστε την τιμή της "network.http.pipelining" σε "true".
  • Τροποποιήστε την τιμή της "network.http.proxy.pipelining" σε "true".
  • Τροποποιήστε την τιμή της "network.http.pipelining.maxrequests" σε 10 (Αυτό σημαίνει πως θα κάνει 10 κλήσεις την φορά - μπορείτε να βάλετε μεγαλύτερη τιμή αλλά προτείνω το 10).

Βήμα 3ο: Μειώστε το χρόνο αναμονής δράσης του Firefox
(Εκ προοιμίου ο Firefox "περιμένει" για Χ χρονικό διάστημα προτού χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει κατά την κλήση. Εμείς θα τον κάνουμε να μην "περιμένει" καθόλου προτού αναλάβει δράση προσθέτοντας μια νέα μεταβλητή. Ειδικά στις ευρυζωνικές (broadband) συνδέσεις η αλλαγή αυτή επιφέρει πολύ πιο γρήγορο φόρτωμα στις σελίδες)
 1. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στη σελίδα του config και δημιουργήστε ένα νέο ακέραιοNew-> Integer ονομάστε το "nglayout.initialpaint.delay" θέτοντάς του την τιμή "0" (μηδέν).


Προαιρετικά για ακόμα ταχύτερο φόρτωμα, μπορείτε να προσθέσετε κάποιες ακόμα μεταβλητές στο configuration file σας (όπως ακριβώς από πάνω).
 1. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στη σελίδα του config και δημιουργήστε μια νέα booleanNew-> Boolean ονομάστε τη "network.dns.disableIPv6" (αναζητήστε την μέσω του filter, μετατρέψτε την με διπλό κλικ σε false).

 2. Κάντε δεξί κλικ και δημιουργήστε ένα νέο ακέραιο New-> Integer ονομάστε το "content.notify.backoffcount" θέτοντάς του την τιμή "5" (πέντε).

 3. Κάντε δεξί κλικ και δημιουργήστε μια νέα boolean New-> Boolean ονομάστε τη "plugin.expose_full_path" (ο οποία είναι true εκ προοιμίου).

 4. Κάντε δεξί κλικ και δημιουργήστε ένα νέο ακέραιο New-> Integer ονομάστε το "ui.submenuDelay" θέτοντάς του την τιμή “0" (μηδέν).Βήμα 4ο: Μειώστε την RAM που χρησιμοποιεί ο Firefox όσο βρίσκεται ελαχιστοποιημένος (minimized) στα 10MB:

  (Με αυτό το "τρικ" θα μειώσετε την απαιτούμενη από τον Firefox RAM όσο αυτός βρίσκεται ελαχιστοποιημένος, απελευθερώνοντας αρκετούς πόρους από το σύστημά σας για άλλες εργασίες)
 5. Όπως και πριν, δημιουργήστε μια νέα μεταβλητή boolean New -> Boolean ονομάστε τη "config.trim_on_minimize" και θέστε της την τιμή "true".
Αυτό είναι και το τελευταίο βήμα της διαδικασίας.

Αφού ολοκληρώσετε την δημιουργία και την τροποποίηση των μεταβλητών και των τεσσάρων βημάτων μην ξεχάσετε να κάνετε επανεκκίνηση (restart) του Firefox.

Απολαύστε τους καρπούς των κόπων σας ;)
http://enthusiastscorner.com/