Πώς προσθέτουμε ένα blog button με τον κώδικα που να οδηγεί στο site μας (banner)

Πάμε λοιπόν στα γνωστά: Πίνακας ελέγχου--Σχεδίαση-- Προσθήκη gadget--HTML/JavaScript και γράφουμε τον παρακάτω κώδικα

<center><a href="http://YOUR WEB ADDRESS/" target="_blank" title="BLOG TITLE"><img alt="BLOG TITLE" src="http://IMAGE WEB ADDRESS"/></a> <center>
</center>
<center><textarea id="code-source" rows="3" cols="13" name="code-source"><center><a href="http://YOUR WEB ADDRESS/"><img border="0" src="http://IMAGE WEB ADDRESS"/></a></center></textarea></center>


Αντικαταστήστε τα κόκκινα γράμματα με την διεύθυνση του site στην οποία θέλετε να σας οδηγεί το button και τα πράσινα με το direct link της φωτό που έχετε ανεβάσει σε ένα Upload site. Στο παρακάτω button εγώ σαν παράδειγμα έχω βάλει μια φωτο του γιου μου Ορέστη και το link οδηγεί στο Blog του.
Ο κώδικας με τον οποίο λειτουργεί το button φαίνεται ακριβώς από κάτω. Παίξτε με τα rows και col του κώδικα για να αυξομειώσετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναγράφεται ο κώδικας.
BLOG TITLE