Εναλλασόμενα banners

Για να δημιουργήσουμε ένα εναλλασσόμενο banner γράφουμε το παρακάτω script  και στην θέση των λέξεων με τα κόκκινα γράμματα γράφουμε την url  του site στο οποίο θέλουμε να οδηγείται ο επισκέπτης πατώντας το banner, στη θέση των λέξεων με τα πράσινα γράμματα γράφουμε την url  του site στο οποίοέχουμε κάνει Upload το Banner και στη θέση των λέξεων με τα φούξια γράμματα γράφουμετην περιγραφή του Site

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
function banner() { } ; b = new banner() ; n = 0
b[n++]= "<A HREF='your website'><IMG name=randimg SRC='your image file' border='0' ALT='description'></A>"
b[n++]= "<A HREF='your website'><IMG name=randimg SRC='your image file' border='0' ALT='description'></A>"
b[n++]= "<A HREF='your website'><IMG name=randimg SRC='your image file' border='0' ALT='description'></A>"
i=Math.floor(Math.random() * n) ;
document.write( b[i] )
</SCRIPT>

Δείτε ένα παράδειγμα 
 Πάμε λοιπόν! Πηγαίνετε Blogger-Πίνακας Ελέγχου-Σχεδίαση-Προσθήκη Gadget βρείτε το ΗΤML/JavaScript και αντιγράψετε τον παρακάτω κώδικα με τα κόκκινα γράμματα και θα πάρετε το banner που εμφανίζεται μετά τον κώδικα. Πατήστε στo banner και θα οδηγηθείτε στο site του ΟΡΦΕΑ. Επιστρέψτε πίσω και ω.... του θαύματος η εικόνα αλλάζει με άλλο banner που οδηγεί και πάλι στο Site του ΟΡΦΕΑ. Καλή διασκέδαση.


<script language="Javascript">
function banner() { } ; b = new banner() ; n = 0
b[n++]= "<A HREF='http://orfeasalexandroupolis.blogspot.com/'><IMG name=randimg SRC='http://i1126.photobucket.com/albums/l605/yiannistsa100/tkd125x125.jpg' border='0' ALT='AAA'></A>"
b[n++]= "<A HREF='http://orfeasalexandroupolis.blogspot.com/'><IMG name=randimg SRC='http://i1126.photobucket.com/albums/l605/yiannistsa100/BANNERORFEAS125X125.jpg' border='0' ALT='BBB'></A>"
b[n++]= "<A HREF='http://orfeasalexandroupolis.blogspot.com/'><IMG name=randimg SRC='http://i1126.photobucket.com/albums/l605/yiannistsa100/BANNERORFEAS125125.gif' border='0' ALT='CCC'></A>"
i=Math.floor(Math.random() * n) ;
document.write( b[i] )
</script>