Πως γράφουμε κείμενο μέσα σε HTML κώδικα


Για να φαίνεται σαν κείμενο ένας κώδικας HTML χρησιμοποιούμε την εντολή "textarea".
Για να πάρετε τον πλήρη κώδικα πατήστε εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες. Στο τέλος θα φαίνεται όπως παρακάτω: