Δημιουργία share button

Θέλετε να βάλετε στο Blog σας αυτό το όμορφο share button? Πολύ απλό.
Πηγαίνετε
Πίνακας ελέγχου--Σχεδίαση-- Προσθήκη gadget--HTML/JavaScript και γράψτε τον παρακάτω κώδικα

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4d077f980370f025" class="addthis_button_compact">Share</a>
<span class="addthis_separator">|</span>
<a class="addthis_button_preferred_1"></a>
<a class="addthis_button_preferred_2"></a>
<a class="addthis_button_preferred_3"></a>
<a class="addthis_button_preferred_4"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4d077f980370f025"></script>
<!-- AddThis Button END -->