Ετικέτα που μπαίνει μέσα στον κώδικα και δεν τον επηρεάζει

Για να είναι εύκολη η ανεύρεση ενός κώδικα με τον οποίο έχουμε εμπλουτίσει το πρότυπό μας είναι άκρως απαραίτητη η επισήμανση της αρχής και του τέλους του κώδικα. Θα πρέπει όμως τα σύμβολα επισήμανσης που θα χρησιμοποιήσουμε να μην επηρεάζουν την λειτουργία του κώδικα. Πως γίνεται αυτό? Πολύ απλά γράφουμε τα επόμενα κόκκινα σύμβολα  και ανάμεσά τους γράφουμε το κείμενο που θέλουμε  <!--κείμενο -->


Π.Χ    <!-- Εδώ αρχίζει το SubMenu -->
            <!-- Εδώ τελειώνει το SubMenu -->